Kompassi
AdobeStock_185951504_low.jpg

Laatu

Laatu

LAATU

Laadussa on kysymys työn hyvästä toteuttamisesta sekä asiakastyytyväisyyttä lisäävän toiminnan kehittämisestä. Laadun lähtökohtana on aina asiakkaan ääni.

Kompassissa laadulla tarkoitetaan sitä, että luottamus ja vuorovaikutus pyritään luomaan sekä lapsen, hänen vanhempiensa että eri verkostojen kesken. Luottamuksen ja vuorovaikutuksen syntymisessä avoimuudella on keskeinen merkitys.

Asiakkaan osallisuus, itsemääräämisoikeus sekä mahdollisuudet iänmukaiseen itsenäiseen päätöksentekoon Kompassissa on itsestäänselvyys. Arjen säännöllisyys, sen ennakoitavuus, varmuus jatkuvuudesta ja omasta paikasta ovat työn lähtökohtia. Mahdollisuus kokea ja tuoda vuorovaikutukseen erilaisia koettuja asioita ja tunteita eheyttää lasta auttaen häntä jäsentämään menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa.

Laatu tarkoittaa Kompassissa myös hoidon ja kasvatuksen jatkuvaa kehittämistä vastaamaan yhä vaativimpien lastensuojelun asiakkaiden tarpeita. Sijoitusprosessin eri vaiheissa saatu suullinen ja kirjallinen palaute ohjaavat osaltaan toimintamme kehittämistä edelleen.

Toimintaamme ohjaa ennen kaikkea lastensuojelulaki. Toiminnassa otamme huomioon myös viranomaisten ohjeet, laatusuositukset, sijaishuollon valvontaohjelman mukaiset ohjeet sekä lastensuojelun eettiset periaatteet. Olemme lisäksi laatineet omat kasvattajana toimimisen eettiset periaatteet.

Laatu tarkoittaa Kompassissa myös jatkuvaa henkilöstön kehittämistä.

AdobeStock_185951504_low.jpg