Kompassi

Yhteistyökumppanit

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi yhdessä asiakkaan kanssa Kompassilla on yhteistyökumppaneinaan nuorisopsykiatri, 2 psykologia/psykoterapeuttia sekä päihdeterapeutti/tanssi- ja liiketerapeutti.

Yhteistyökumppaneiden tausta, luotettavuus, osaaminen sekä mahdollisuus sopeutua joustavasti muuttuviin tilanteisiin ovat tärkeitä kriteerejä asiakastyytyväisyyttä lisäävän toiminnan kehittämisessä. 

Vastuu asiakkaan kokonaistilanteesta on aina Kompassilla.


mieli arvioi ja analysoi - keho kokee: TANSSI- JA LIIKETERAPIAA KOMPASSIN TUNNETYÖSKENTELYN TUKENA

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se kuuluu luovien terapioiden ryhmään.

Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli -yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Tanssia ja liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikusta muiden ihmisten kanssa.

Kompassissa toteutetaan tanssi-liiketerapiaa 10 kerran interventiona, jonka tavoitteena on tukea nuoren itsetuntemusta, vahvistaa suhdetta itseen ja omaan kehoon, keho-mieli -yhteyden löytäminen sekä vuorovaikutuksen tutkiminen.

Työskentelyn toteuttamisesta vastaa tanssi-liiketerapeutti.